Projekt Flodkräftan

In English please

Jaha, Nu har det hänt !

Våra vatten från Övre Valsan och nedströms har drabbats av pesten. Vi tror att Issan klarat sig, och vi vet att Billingen klarat sig. Vi vill för den sakens skull inte säja att flodkräftan utrotats helt i Valsan-sjöarna. Det finns fortfarande chans att dom övelevt i vikar och i små tillrinnings-

vatten. Därför bör alla som fiskar och bor runt sjöarna fortsätta att behandla sjöarna som om det finns flodkräfta i dom enligt nedanstående texter.

Den lilla fördel kräftpesten har, så är är det att när de har dragit förbi också själv förvinner från vattnen. Alltå - om ingen har satt in signalkräftor så är chanserna ganska goda att flodkräftan återhämtar sig inom några år.

Flodkräftan, vår finaste kräfta

Valsan-sjöarna har så länge folk kan minnas inhyst den finaste – kräm de la kräm – av kräftarter, nämligen flodkräftan. Vi i föreningen gör och kommer att göra allt vad står i vår makt för att den ska få vara kvar och öka i antal. Det är viktigt att du som läser detta inte slutar läsa här, utan läser klart och noga beaktar det vi har och skriva om detta ämne och inser vad du själv kan göra (eller inte göra) för att förhindra att flodkräftan försvinner .

Kräftpest

Kräftpest är flodkräftans i särklass mest farliga fiende som där den får fäste utrotar hela sjöars bestånd. Kräftpesten som är ett slags svampspor, sprids i första hand av den inplanterade signalkräftan som kan bära på svampen men inte dör av den. Det räcker med att vatten som kommer från från en sjö med signalkräftor kommer i kontakt med Valsansjöarnas vatten för att sprida pesten till våra vatten.

Typiska kräftpest-medium kan vara :

 

Ø       Betesfisk från andra sjösystem.

Ø       Blöta båtar, kanoter som färdats från annat sjösystem.

Ø       Männskor som planterar in kräftor eller fiskar frän annat sjösystem.

Ø       Redskap, hinkar elller dylikt som använts i andra sjösystem.

 

 

Vad kan du göra för att förhindra kräftpest ?

Forskning runt spridning av pesten har visat att det är vi människor som både medvetet och omedvetet har varit kräftpestens bäste vän. Följande lista är en förteckning av vad du själv kan göra för att undvika att vara den som sprider ovanstående pest.

 

Ø       Flytta eller sätt aldrig in kräftor, inte ens inom vårt egna sjösystem.

Ø       Använd aldrig betesfisk vid t.ex. angling taget från något annat sjösystem. Ring till någon i styrelsen om du undrar var du kan få tag på ”inhemsk” betesfisk.

Ø       Töm ur vatten och desinficera båtar och redskap som färdats från andra sjösystem. Vi i styrelsen hjälper dig gärna om du är osäker på hur det ska gå till. Bara ring så kommer vi.

Ø       Släng aldrig i delar av kräftor eller emballage i sjön.

 

Mer om hur du gör vid desinficering kan du läsa om här.

 

Vad kan du göra för att kräftorna ska öka i antal ?

Kräftornas största fiender och konkurrenter i vårt sjösystem är gäddan och braxen. Fiska så mycket du orkar av ovanstående arter och pussa dom inte och släpp inte i dom igen. Mer om hur du kan få upp braxen kan du läsa om här.

Har du tomt eller mark nära sjön ? Om svaret är ja på denna fråga kan du som röjer sjönära busk och ris försöka undvika detta i största möjliga mån. Men om du röjer, röj ner riset i sjön. Detta innebär ett extra tillskott av mumsiga växter till kräftorna. Våra stränder runt Valsorna är lite ”för rena” för att det ska gagna tillväxten av kräftorna.

Vad gör VFOF ?

Inom föreningen jobbar vi framförallt med att få ut ovanstående information med nyhetsblad i postlådorna runt sjöarna och med utveckling av denna hemsida, därför att det i första hand är brist på information som kan göra störst skada.

Under år 2002-2003 planerar vi att göra en större inventering av alla våra sjöar för att därifrån kunna avgöra vilka ytterligare åtgärder vi kan sätta in för att öka vårt kräftbestånd.

Vidare har vi sen ett par år jobbat varje vår vid braxleken med storskaligt skyddsfiske av denna art. Mer att läsa om detta ämne finner du här.

 

Flodkräfts-reservat.

För att rädda vår flodkräfta har Naturvårdsverket tillsammans med Fiskeriverket och Länsstyrelsen under 2002 gått ut med information om inrättande av så kallade flodkräftreservat för sjöar och sjösystem.

På årsstämman 2002 togs beslutet att också vi inom Valsansjöarna FVOFska tillsammans med Länstyrelsen ska diskutera fram hur ett sådant reservat kan komma att se ut.

 

Detta innebär inte att det är slutfiskat med kräftorna, utan snarare vissa inskränkningar i allemansrätten såsom att till exempel att flytta båtar och kanoter från utomstående sjösystem utan tillstånd från fisketillsyningsman.

För övrigt vet vi ännu inte vilka regler och inskränkningar som kommer att gälla inom det tänkta reservatet.

 

Några myter att slå hål på.

 

” Signalkräftan växer 3 gånger så snabbt son flodkräftan”  = falskt

Finsk forskning har visat att signalkräftan växer ca 15% snabbare än flodkräftan.

 

” Signalkräftan överlever mycket lättare vid inplantering.”  = falskt

Vid jämförelse mellan inplanteringar av de två arterna visar det sig att överlevnadsförmågan i stort sett är de samma vid likartade levnads-betingelser.

 

 

 

 

 

Läs mer om ovanstående ämne i fiskeri- och naturvårdsverkets kräftfolder genom att klicka på bilden nedanför.