Projekt Finnhytteån

In English please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan

Varför bökar vi i Finnhytteån ?

Alla sjöars naturliga bestånd av laxöring är oerhört beroende av att det finns rinnande vatten i närheten för att öringens fortplantning ska vara möjlig. Öringen som kan leka både nedströms och uppströms från ”sin” sjö behöver bra förutsättningar där de leker. Det ska vara rätt bottengrus, rätt vattentemperatur och god syresättning av vattnet.

I början av förra seklet använde man Finnhytteån som transportväg för timmer och därmed förstördes mycket av dessa förutsättningar för öringens fortplantning.

I VFVOF har vi långt framskridna planer på att återskapa ån till de bästa lekförutsättningarna för öringen, och i förlängningen av detta, att kunna få en egen självbärande öringstam som ska förse Valsansjöarna med den finaste av ädelfiskar. VFOF har sökt statliga bidrag till detta projekt.

  Vidare är även den fridlysta flodpårlmusslan i allra högsta grad beroende av öringstammen i valsansjöarnas rinnande vatten, eftersom musslan behöver öringens gälar att fästa sin rom vid. Detta är det enda sättet för musslearten att överleva. M.a.o. om öringen försvinner så försvinner ocksä den av regeringen rödlistade* flodpärlmusslan.

Glädjande rapporter om unga flodpärlmusslor har inkommit det senaste året.

Varför är det fiskeförbud i Finnhytteån ?

Föreningen beslöt att sätta fiskeförbud I ån främst för att öringen och flodpärlmusslan i den 2,5 km ”korta” sträckan av rinnande vatten ska överleva i sig och för att den ska förse våra sjöar med ny egen laxöring.

 

 

*Regeringens lista över utrotningshotade arter.