Sverige och framför allt VFOF har fantastiskt många och fina fiskevatten, men tråkigt nog förstörs emellanåt ett fint fiske av att främmande arter introduceras och invaderar ett ekosystem där de inte hör hemma.
Inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. Det leder till att ekosystemet förändras och naturens variationsrikedom - den biologiska mångfalden - minskar. Du som fritidsfiskar kan hjälpa till att förhindra detta!
Levande agn såsom betesfisk, insektslarver och mask kan komma loss, överleva och sprida sig. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer som kan få förödande konsekvenser för ett ekosystem.
Fiskeriverket rekommenderar därför alla att undvika fiske med levande agn - om man inte är säker på dess ursprung.
FISKERIVERKETS RIKTLINJER

ANVÄND endast betesfisk från det vatten där du fiskar

HÄLL aldrig ut överbliven betesfisk från något annat vatten när fisketuren är över

ANVÄND bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten

UNDVIK fluglarver, s.k. maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands

ATT FLYTTA FISK OCH KRÄFTOR
från ett vatten till ett annat utan tillstånd är förbjudet.
Risken är stor att fisket slås ut för en lång tid framöver.
ALLA FRÄMMANDE ARTER
är inte till skada men man bör vara försiktig så att man inte råkar sprida dem som verkligen kan orsaka problem.
EN FRÄMMANDE ART
är en art som transporterats av människan längre än den skulle ha kunnat sprida sig själv. I nya miljöer kan den vara skadlig för den biologiska mångfalden, för människors hälsa eller ekonomi.
Fiskeregler - bra för fisken!
I takt med att kunskapen om fisken och engagemanget för livet under vattenytan ökar, kan vi förvänta oss fler och nya typer av fiskeregler.
Det har visat sig att fiskeregler är en viktig form av fiskevård för att förbättra och skydda fiskbestånd. Genom att följa de regler som gäller kan du bidra till fiskevården. Lika viktigt är också att vi fiskar med sunt förnuft och med respekt för miljön och fiskbestånden.
Nu när du som läser tycker att det är självklart att man inför köp av ny säng på IKEA, eller skall byta bromsar på bilen, skaffar sig information och viss kunskap om till-
vägagångssätt. Du undrar säkert då vad som gäller för det fiskevatten du vill besöka? Svaret är: Ta reda på!!!
Ett sätt är att läsa om reglerna för Valsansjöarnas FVO, som Du hittar länk till på vår hemsida.
Ett annat sätt är att gå in på följande länkar:
Sportfiskarna - www.sportfiskarna.se
Fiskeriverket - www.fiskeriverket.se
Länsstyrelserna - www.lst.se
Naturvårdsverket - www.naturvårdsverket.se
Dessutom kan du få förteckning över fiskevatten i hela Sverige och köpa fiskekort via Internet - www.svenskafiskevatten.seKällor till ovanstående text i "Uppsnappat" är hämtat ur skrifter från Fiskeriverket och Sportfiskarna.
Lycka till med ditt hållbara fiske!