EU har skapat en marknad för lobbyister. Valsans FVOF är en del av EU och i vissa fall kan det vara en fördel för informationen om våra fiskevatten, att anpassning sker även här till det
växande informationssamhället. Under den tid jag har skrivit i detta forum, så har det varit svårt att få fram information, genom att bara be läsare att maila. Därför har jag först en tid verkat som lobbyist för att få kontakt med informatörer och kan nu genom dessa ge läsarna en del
avslöjanden kring fisket i området. Mina källor är tillförlitliga, precis som allt annat ur en sportfiskares ögon och utan dessa skulle inte följande kunna offentliggöras!
Vi inleder med ett bildbevis som läsaren själv kan förstå vidden av, om vi inte här hade belyst fakta!
En välkänd fiskare bad mig slipa dennes kniv inför fiskeutflykterna. När jag också i samband med att eggen skulle vässas, erbjöd att putsa upp ytan på bladet, så ansåg fiskaren att det inte behövdes? Vi förstår nu varför! Om man är ute och fiskar och minimåttet för fångad fisk är 40 cm, så kan man lätt få med sig det mesta, beroende på vilket mått man använder...
Snickare använder skalan mm, men när fiskare döper om sin snickarkniv till fiskekniv, kan det uppstå tveksamheter.
För att inte röja källan, kan vi kalla nästa för "HP", som avslöjar att det fångats stora gäddor i
Övre Valsan.
En på 9,8 kg, tre stycken på ca 8 kg och en på 4,5 kg! Tyvärr finns inga bildbevis men med dagens teknik och bildbehandlingsprogram kan man heller inte vara säker på att en bild är äkta.
 
Ovanstående bild har dock genomgått äkthetskontroll, på så sätt att den tagits direkt från en mobilkamera och inte passerat bildbehandlingsprogram. En död gädda i nedre Valsan! Av egen erfarenhet har jag sett en död älg, stående mitt i vägen för min framfart i kanot, i en å, så varför också inte en död gädda i en sjö?

Det var bara för min andra informatör "TB" att ta fram huggkroken och plocka upp den!
Längden på gäddan var 102 cm, men det saknas uppgifter om vad som användes som mått. En "fiskekniv" eller tumstock? Om längden
stämmer, så kanske vikten kan uppskattas till ca 8-9 kg? Från Övre Valsan får vi alltså uppgift om vikt och från Nedre Valsan uppgift om
längd. För att få bådeoch, kan det vara bra med en referens i en bild.
Längden på draget som den 520 g tunga abborren huggit på, kan vara
känd för många. Även om rubriken på detta Upp(s)nappat avser
avslöjanden, så har jag valt att hemlighålla fiskarens identitet.
När vi ändå betraktar abborren, så kan Upp(s)nappat avslöja att Abborre och Mört INTE kan leva tillsammans! Till det påståendet
lägger vi avslöjandet att Gäddan är mörtens bäste vän!
Det är tack vare att gäddan håller abborrbeståndet i schack, som
mörten kan överleva i många svenska sjöar. Abborren och mörten kan alltså inte leva i samma sjö, om inte det finns andra fiskarter i
sjön. Det är alltså förhållandet mellan rovfisken abborre och bytesfisken mört, som nu ska avslöjas!
Det kan tyckas självklart att en storvuxen rovfisk är överlägsen de
småväxta fiskarter som utgör dess föda, men även för en tuff rovfisk
börjar livet som ett litet yngel och konkurrerar då om samma föda som bytesfiskens yngel.
Djurplankton utgör små fisklarvers föda och när bägge arterna växt till sig övergår dieten till bottendjur. Så småningom skiftar abborren till fiskdiet. Arternas växlande förhållande skulle kunna leda till att mörtens yngel konkurrerar ut abborrens yngel, men också till att abborren genom att äta mört trycker ner mörtbeståndet. Forskare har antagit att det var grunden till varför vi i naturen aldrig påträffar abborre och mört i samma sjö, om inte det finns andra fiskarter i
sjön.
Undertecknad känner till en lite skogstjärn där jag bara fått små svarta abborrar vid fiske. Aldrig har jag sett en en mört i den tjärnen. Tänker nu med angelfiske kolla om det överhuvudtaget finns gädda i den tjärnen?
För att bena ut vilken av de två arterna är den starkare och slår ut den andra har forskare gjort
både experiment och tagit fram matematiska modeller av sjöar med abborre och mört. Vilken art som går vinnande ur striden kan enligt den matematiska modellen bero på vilken växttyp av sjö det handlar om. De praktiska försöken har ändå visat att när det finns både abborre och mört i en sjö, beror det också på att det finns gädda och att gäddan föredrar abborre som föda. Inför stundande anglefiskesäsong kan det vara något att fundera över...
Ha nu några riktigt härliga höstdagar med fiske så ses vi igen när isen börjar skinna sig över
våra vatten!
MVH Totto
Källor: Informatörer samt Svenskt Fiske 3/2011