Övre Valsan

 

 Sik Öring  GäddaAbborre  Mört     Lake

I Övre Valsan som är vår djupaste och största sjö har vi efter provfiske kontaterat att den är mycket rik på sik. Övre Valsan har alla typer av strandlinjer med en den del bebyggelse på östra och norra sidan. På grund av ett nätfiskeförbud som infördes för ca 10 år sen glömdes siken i sjön bort. Och till allas glädje kan vi därmed konstatera alla som som gillar pimpling under vackra vårvinterdagar borde åka dit och fiska sik. Du som ägnar dig åt flugfiske och kanske har tillgång till en båt i Övre Valsan bör prova på sikfiske med fluga på sommaren.

 

      Från 1/10 fram till isläggningen är det även tillåtet att fiska med nät för sik. För detta måste man lösa ett separat ”nätfiskekort för sik”.  Övriga huvudsakliga arter är öring, gädda, abborre och mört.