Mellan Valsan

ÖringAborre   Braxen    Mört  GäddaLakeSiklöja

 

MellaValsan har naturligt blivit en öringsjö, då vi fått många rapporter på infångade stor-öringar här. Kanske det beror på att sjön är väldigt variationsrik både när det gäller djup och strandlinjer. Kanske det också beror på att sjön är rik på siklöja, då vi har upptäckt att öringen har kommit att bli storkonsument på denna  föda.

 

Lika som Nedre Valsan hyser sjön också mycket gädda och braxen. För dig som har båt går det bra att färdas mellan Nedre och Mellan Valsan. Se upp för uppstickande stenar i sundet mellan sjöarna.

 

För att skydda Öringstammen har vi infört anglings och sax -  förbud på

djupvattnen i Mellan Valsan. Se gränsdragnings-kartan här >>>