Issan

 

Röding Öring  AbborreGädda Lake  Mört

 

Issan har två längsgående djupgravar och är ”snabbdjup” på sin östra sida och grund med ett par gäddvikar på västra sidan. 

Sjön hyser våra vanliga insjöfiskar jämte röding som inplanterats vid ett flertal tillfällen.  Det är få stugor runt sjön, vilket gör att det är lite roligare att fiska från land på sommarhalvåret.

Rödingen trivs och nappar som bäst på vintern när vattnet är kallt. Alla som älskar is-fiske i vårvintersolen bör prova en dag på Issan.

 

Senaste isättningen gjordes hösten 2009. Det kommer att sättas i röding hösten 2016.

 

Issan                              Home