Billingen

         

 

Billingen är den enda sjön där ingen inplantering skett under senare år, och därav den enda sjön där nätfisket fortfarande är fritt.

I Billingen finns i huvudsak gäddor, abborrar, mörtar och braxen.

Sjön är djup med stenig strandlinje längs sin östra sida, och grund med mycket vass längs västra sidan. Den har 3 större grunda vikar med en hel del växtlighet 10-30 meter ut från stranden.