Vallmora by med omnejd  

I mittten av Dalarna från 1600-talet och framåt  

Vallmoraån
Under 1600-talet låg en del kopparhyttor vid ån i Vallmora. Numera är det bara några slagghögar som vittnar om den tiden. Efter hyttornas tid byggdes skvaltkvarnar vid ån, där byborna och bönderna från Stora Tuna köpte in sig med dygn eller delar av dygn för malning. En skvaltkvarn drevs av snedställda skovlar på ell horosintellt vattenhjul under kvarnbyggnaden. Där lär ha varit mellan 5 till 7 kvarnar vid ån. Tre av dem finns namngivna. (RumlaKvarn, Hönsakvarn och NyKvarn)

År 1870 anlade inspektör P.J Bredenberg från Valsfors bruk ett gjuteri vid ån och nyttjade därmed vattenrätten som hört till en borttagen skvaltkvarn, Hönsakvarn.

 

Mark som angränsat till ån har tidigare varit ett kärt ämne som ofta lett till tvister i gränsdragningar och nyttjanderätter. Numera är det av naturliga skäl inga tvister som bubblar under ytan. Det enda som bubblar nu för tiden är barnen när dom badar i ån på sommaren. Ån har tidigare varit till både nytta och förtret, men nu är den bara skönt svalkande på sommaren och härlig tillsammans med bastubad på vintern. 

 

Vallmora by. (förr Wahlmohra)

Byn som från början varit fäbod till Stora Tuna socken har i stort sätt, sett likadan ut de senaste 200-300 åren. Några ”nya” gårdar har tillkommit under 1990-talet. Om man undersöker kartor från 1700-talet kan man konstatera att många gårdars placeringar i stort är de samma som idag. Idag är vi ca 35 fastboende i Vallmora by. Om man räknar in angränsande gårdar i Vallbro och Valsfors blir vi ca 50 fastboende. Numera bor det inga agronomer i byn och åkermarkerna är utarrenderade.

 

 

« Tillbaka


 © 2004VALLMORA III
Webbansvarig:
Martin Jobs
Senast uppdaterad: 2004-07-10